Bestuur

Voorzitter
Jasper Moreels

Vicevoorzitter
Freija Vandevenne

Penningmeester
Estée Vuylsteke

Secretaris
Leen Maes

Partituurmeester
Jacob Surdiacourt

Public Relations
Filip Deblaere
Victor De Boi

Weekend
Emma Van Eenoo

Animatie
Alyssa Gheysens

Concert
Bavo Derijcke

Projecten
Elias Mousavi