Bestuur

Freija Vandevenne

Voorzitter

Kayleigh Debu

Vicevoorzitter

Estée Vuylsteke

Penningmeester

Emma
Van Eenoo

Secretaris

Sanne
Borgt

Public Relations

Stijn Monstrey

Public Relations

Jacob Surdiacourt

Partituurmeester

Michiel
Van Osta

Weekend

Alyssa Gheysens

Animatie

Thijs
Stuer

Concert

Bavo
Derijcke

Reis

Elias
Mousavi

Lustrum